Tarifes

Adjunt a l’enllaç podeu obtenir el document amb les tarifes i franges horàries corresponents al curs escolar 2020-2021, aprovades per la Junta de Govern Local de Castellar del Vallès.

https://ebmelcoral.files.wordpress.com/2022/03/preu_public_4_2022__prestacio_del_servei_descola_bressol.pdfps://ebmelcoral.files.wordpress.com/2022/03/preu_public_4_2022__prestacio_del_servei_descola_bressol.pdf