Qui som

L’escola Bressol Municipal El Coral és un centre educatiu de titularitat municipal de l’Ajuntament de Castellar del Vallès amb una gestió compartida amb Suara cooperativa. Aquesta ofereix serveis als infants dels quatre mesos fins als tres anys d’edat i a les seves famílies.
És un espai de relacions i establiment de vincles afectius entre els infants, les famílies, l’equip educatiu i el municipi. Un ambient familiar i acollidor, ple de vida, amb uns espais i materials rics en possibilitats, que permeten a l’infant ser protagonista del seu propi desenvolupament.

En funció de la ràtio vigent, que ve marcada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’escola està organitzada de la següent manera:

  • 1 aula de 4 mesos a 1 any amb 8 infants
  • 1 aula d’1 a 2 anys amb 13 infants
  • 2 aules de 2 a 3 anys 20 infants.