Projecte Educatiu

L’equip educatiu de l’E.B.M El Coral  vetllem per que l’escola  sigui una escola oberta, que no faci discriminacions, on l’infant sigui el més important, on s’intenti respondre de la millor manera a totes les seves necessitats, on hi hagi una educació global, una bona relació amb l’equip i una bona comunicació amb les famílies i amb el medi.

L’equip educatiu i  de servei de la nostra escola practiquem una sèrie d’actituds que ens porten a assolir uns valors concrets. Sabem que posant en  joc aquestes actituds, que prèviament hem analitzat en equip, les podrem transmetre als infants i famílies que participen a l’escola i, amb el temps, integrar alguns valors importants que ens ajudaran, a tots plegats, a integrar-nos d’una manera satisfactòria en la societat.

Algunes de les actituds a les que donem una especial importància són: el respecte, l’autonomia, l’afecte, la confiança, l’apropament, l’obertura, el compromís, la curiositat, la responsabilitat, entre d’altres. I alguns dels valors que volem viure en nosaltres mateixos i ens comprometem a transmetre als infants són: la solidaritat, la igualtat, la companyonia, la llibertat, l’alegria…

Aquests valors i actituds donen peu a poder concretar els nostres trets d’identitat com a escola bressol municipal.