Espais

Els espais de l’E.B.M. EL CORAL són un factor més que intervé en l’educació dels infants i el seu aprenentatge, per aconseguir tots els objectius educatius plantejats. Les nostres estances són molt amples, acollidores, lluminoses i tranquil·les, que complementen a la nostra metodologia fonamentant l’autonomia dels infants tenint en compte els seus interessos.

Disposem de quatre aules, una sala polivalent, menjador, dormitori, cuina, espai llum i espai exterior.

A cada una de les nostres aules, s’ofereixen diverses propostes pensades per facilitar l’activitat innata dels més petits/es, adaptades a totes les etapes evolutives i canviant la seva distribució depenent els interessos de cada moment. D’igual importància, s’adapta el material per afavorir el joc, el descobriment i l’experiència personal, respectant el seu ritme d’aprenentatge, la seva imaginació i creativitat. A més, dins d’aquestes, es cobreixen tots els aspectes de la vida quotidiana on l’infant pot desenvolupar la seva manera de ser, de pensar i de relacionar-se.

Totes les nostres aules tenen accés al pati, un espai ampli, amb sorral, hort, plantes i moreres que ens donen ombra a la primavera i estiu. A l’exterior els infants gaudeixen tant de les propostes que ofereix l’entorn, com de molts materials naturals i elements propis de les estances que faciliten noves oportunitats o reptes per explorar i descobrir.

Pel que fa a les zones de dinar i dormir, es treballa el dia a dia a través de la quotidianitat i de l’atenció el més individual possible a l’infant. Això permet per una banda, adquirir uns hàbits i rutines que li dona a l’infant una seguretat, autonomia i afavoreix l’autoestima, i per altra, generar un vincle emocional i afectiu amb la mestra i l’escola.

En els espais el protagonista és l’alumne, la interacció que fa amb els materials o propostes presentades i la interrelació amb els altres.